ماساژ درمانی سوئدی در بخش مراقبت‌های ویژه نجات‌بخش است

پژوهشگران دانشگاه سائوپائولو برزیل در پژوهشی به بررسی تاثیرات ماساژ درمانی سوئدی بر بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه پرداختند. روش: در این پژوهش شبه‌آزمایشی ۴۸ بیمار بستری در بخش…

ادامه خواندن ماساژ درمانی سوئدی در بخش مراقبت‌های ویژه نجات‌بخش است