روانشناسی بورس و مالی ‌رفتاری: روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی بورس و مالی‌رفتاری: کاربرد روانشناسی صنعتی و سازمانی در اقتصاد رفتاری در دهه اخیر بویژه پس از ورود تکنولوژی IT و حضور تعداد زیادی از افراد به بازارهای مالی…

ادامه خواندن روانشناسی بورس و مالی ‌رفتاری: روانشناسی صنعتی و سازمانی

رفتار گله‌ای و رفتار هیجانی در بازار بورس

پژوهشگران دانشگاه اوست فالیا و دانشگاه جورج آگوست گوتینگن آلمان در پژوهشی مشترک به بررسی روابط بین رفتار گله‌ای و رفتار هیجانی در بازار بورس پرداختند. روش در این پژوهش…

ادامه خواندن رفتار گله‌ای و رفتار هیجانی در بازار بورس