ورزش آماتور و ادامه تحصیلات کودکان و نوجوانان

پژوهشگران دانشگاه لایبنیتز هانوفر، موسسه اقتصاد کار آلمان و یورنیورسیتی کالج لندن انگلستان به بررسی تاثیرات انجام ورزش آماتور و ادامه تحصیلات از دوران کودکی تا بزرگسالی، پرداختند. روش: این…

ادامه خواندن ورزش آماتور و ادامه تحصیلات کودکان و نوجوانان