اعتماد ‌بین‌سازمانی : نقش اطلاعات سوم شخص و منابع بیرونی بر مدیران

پژوهشگران دانشگاه اراسموس هلند، و دانشگاه لوون بلژیک در پژوهشی مشترک به بررسی اعتماد ‌بین‌سازمانی و عوامل موثر بر آن در حوزه مدیریت پرداختند.   روش: در این پژوهش آزمایشی،…

ادامه خواندن اعتماد ‌بین‌سازمانی : نقش اطلاعات سوم شخص و منابع بیرونی بر مدیران