آسیب روانی در نظریه توطئه پاندمی کووید-۱۹: اختلالات شخصیت و روانشناسی

پژوهشگران دانشگاه شفیلد هالام ایرلند شمالی به بررسی تاثیرات آسیب روانی در نظریه توطئه پاندمی کووید-۱۹ با تاکید بر رگه‌های اختلالات شخصیت تاریک پرداختند. روش: در این پژوهش پیمایشی آنلاین…

ادامه خواندن آسیب روانی در نظریه توطئه پاندمی کووید-۱۹: اختلالات شخصیت و روانشناسی

پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3)

پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3) مقدمه شخصیت یکی از بخش های مهم در تمامی ارزیابی های روانی در حوزه های فردی، ازدواج و همسرگزینی، تحصیل، و حتی مباحث منابع انسانی…

ادامه خواندن پرسشنامه شخصیت تاریک پولهاس (D3)

کیفیت ازدواج و شخصیت تاریک: بی‌ثباتی در ازدواج

پژوهشگران دانشگاه علوم سیاسی و حقوق چین، دانشگاه نرمال پایتخت، و آکادمی علوم چین در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیرات متقابل همسران بر کیفیت ازدواج و شخصیت تاریک پرداختند. در…

ادامه خواندن کیفیت ازدواج و شخصیت تاریک: بی‌ثباتی در ازدواج

شخصیت تاریک و رفتارضدتولید در محیط کاری

  پژوهشگران دانشگاه علوم سیاسی در پژوهشی مروری به بررسی تاثیرات متقابل شخصیت و رفتارضدتولید در محیط‌های کاری پرداختند. 👈🏻📚 نتایج این مطالعه نشان داد که: در سازمان‌ها توجه چندانی…

ادامه خواندن شخصیت تاریک و رفتارضدتولید در محیط کاری