استرس شغلی رزیدنت‌های پزشکی: فرسودگی شغلی، تعادل کار-زندگی و رضایت شغلی

پژوهشگران انجمن پاتولوژی بالینی و انستیتو علوم، تکنولوژی و سیاست‌های عمومی ایالات متحده امریکا در پژوهشی مفصل به بررسی استرس شغلی رزیدنت‌های پزشکی امریکا و عوامل مرتبط با آن پرداختند.…

ادامه خواندن استرس شغلی رزیدنت‌های پزشکی: فرسودگی شغلی، تعادل کار-زندگی و رضایت شغلی