MRI سنتی در برابر MRI پیشرفته در بیماری تصلب چندگانه (MS)

پژوهشگران بیمارستان سالپتریه و دانشگاه سوربون فرانسه در پژوهشی مروری که به تازگی منتشر شده است به بررسی تفاوت‌ها و سودمندی‌های روش‌های MRI سنتی و پیشرفته در تشخیص و درمان…

ادامه خواندن MRI سنتی در برابر MRI پیشرفته در بیماری تصلب چندگانه (MS)