شخصیت در تصلب‌چندگانه و ناتوانی‌های جسمانی

پژوهشگران دانشگاه لئون اسپانیا در پژوهشی بین‌رشته‌ای به بررسی روابط بین شخصیت در تصلب‌چندگانه و ناتوانی‌های جسمانی بیماران مبتلا به این بیماری پرداختند. روش: در این پژوهش پیمایشی، ۶۵ بیمار…

ادامه خواندن شخصیت در تصلب‌چندگانه و ناتوانی‌های جسمانی