تقویت مهارت‌ها حین خواب : خوابیدن ادامه یادگیری است

پژوهشگران دانشگاه شیکاگو ایالات متحده امریکا در نوشتاری مروری به بررسی چگونگی تقویت مهارت‌ها حین خواب پرداختند. اهم یافته‌های پژوهش به شرح زیرند: در راستای تقویت مهارت‌ها خواب مناسب و…

ادامه خواندن تقویت مهارت‌ها حین خواب : خوابیدن ادامه یادگیری است