خوش بینی/بدبینی و نظریه توطئه در دوره پاندمی کووید-۱۹ در کشورها

پژوهشگران دانشگاه نیش صربستان به بررسی عوامل روانشناختی و اجتماعی دخیل در خوش بینی/بدبینی و نظریه توطئه در پاندمی کووید-۱۹ بین مردم پرداختند. روش: در این پژوهش پیمایشی آنلاین بین…

ادامه خواندن خوش بینی/بدبینی و نظریه توطئه در دوره پاندمی کووید-۱۹ در کشورها

مهارت تصمیم‌گیری : مهارت هشتم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی

مهارت تصمیم‌گیری : مهارت هشتم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی دکتر امیر محمد شهسوارانی همه ما طی روز با موقعیت‌هایی مواجه می‌شویم که باید در آنها تصمیم‌گیری کنیم؛ بین دو یا…

ادامه خواندن مهارت تصمیم‌گیری : مهارت هشتم از مهارت‌های ده‌گانه زندگی