دلبستگی به خانه و سلامت روانشناختی در دوران پاندمی کووید-۱۹

پژوهشگران کالج کنیون و کالج هوپ ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی روابط بین دلبستگی به خانه و سلامت روانشناختی در دوران پاندمی کووید-۱۹ پرداختند. روش در این…

ادامه خواندن دلبستگی به خانه و سلامت روانشناختی در دوران پاندمی کووید-۱۹