پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30): ابزار سنجش شیوه تفکر
پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30) https://ipbses.com

پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30): ابزار سنجش شیوه تفکر

پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30)   مقدمه یکی از مفاهیم خاص و جذاب سال های اخیر در روانشناسی شناختی، فراشناخت است. این مفهوم به عنوان پایه و اساس بسیاری از مشکلات کارکردی…

ادامه خواندن پرسشنامه فراشناخت-30 (MCQ-30): ابزار سنجش شیوه تفکر

مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو-کرون (MCSDS)

مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو-کرون (MCSDS) مقدمه مطلوبیت اجتماعی بعنوان شاخص متناقض نما در روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی رفتارهای گله‌ای به کار می‌رود. مطلوبیت اجتماعی به معنای آن است که فرد…

ادامه خواندن مقیاس مطلوبیت اجتماعی مارلو-کرون (MCSDS)

پرسشنامه شخصیت ۶۰ML7

پرسشنامه شخصیت ۶۰ML7 شخصیت ساختاری پیچیده است و نمی‌توان حسب رویکردهای عامه‌پسند به تحلیل آن پرداخت. در معنایی وسیع می‌توان بعنوان ساختار و داربست غالب کنش/واکنش و تفکر افراد، از…

ادامه خواندن پرسشنامه شخصیت ۶۰ML7

پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت

پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت خلاقیت در دو سطح ذهنی و عینی می‌توان تعریف نمود. با وجودی که ممکن است تخیلات افراد بسیار ناب و نوین باشند،…

ادامه خواندن پرسشنامه RIBS: رفتار ایده پردازانه بعنوان پایه خلاقیت

مقیاس استرس ادراکی (PSS) برای سنجش‌های عام

مقیاس استرس ادراکی (PSS) مقدمه استرس به عنوان بیماری قرن شناخته شده است. تقریباً امروزه تمامی اختلالات، کژکاری‌ها و بیماری‌ها به نوعی با استرس مرتبطند و زیربنای تقریباً تمامی اتفاقات…

ادامه خواندن مقیاس استرس ادراکی (PSS) برای سنجش‌های عام