پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30) اضطراب اجتماعی بعنوان یکی از انواع اختلالات اضطرابی شناخته می شود که در صورت عدم درمان تمام عمر همراه فرد خواهد ماند. این اختلال بعنوان…

ادامه خواندن پرسشنامه اضطراب اجتماعی بزرگسالان (SAQ-A30)