مدلهای مفهومی شخصیت مرزی: بخش دوم، شناخت اجتماعی
شناخت اجتماعی در اختلال شخصیت مرزیhttps://ipbses.com

مدلهای مفهومی شخصیت مرزی: بخش دوم، شناخت اجتماعی

پژوهشگران دانشگاه لانگ آیلند، دانشگاه پزشکی وایل کورنل، و دانشگاه ایالتی نیویورک ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی تاثیر شناخت اجتماعی بر مدلهای مفهومی شخصیت مرزی در حوزه…

ادامه خواندن مدلهای مفهومی شخصیت مرزی: بخش دوم، شناخت اجتماعی

میزان ثبات شخصیت افراد طی زمان از دید خودشان

پژوهشگران دانشگاه دل پائول شیکاگو ایالات متحده امریکا در پژوهشی پیمایشی به بررسی میزان ثبات شخصیت افراد طی زمان‌ های مختلف پرداختند. روش: در این پژوهش پیمایشی ۴۱۹ داوطلب در…

ادامه خواندن میزان ثبات شخصیت افراد طی زمان از دید خودشان

الگوهای فعالیت مغزی حین یادگیری قابلیت اعتماد دیگران

  پژوهشگران دانشگاه توکیو، دانشگاه ناگویا، دانشگاه اوبو، و دانشگاه سنشو ژاپن در پژوهشی که به تازگی گزارش آن منتشر شده است به شناسایی الگوهای فعالیت مغزی حین یادگیری قابلیت…

ادامه خواندن الگوهای فعالیت مغزی حین یادگیری قابلیت اعتماد دیگران