مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) اضطراب اجتماعی طبق تعریف شامل ترس و اضطراب غیرعقلانی و نامرتبط با محیط اجتماعی در زمینه مشاهده شدن توسط سایرین، تحقیر شدن توسط دیگران در…

ادامه خواندن مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)