بازار سهام و کووید-۱۹: تاثیر فرهنگ بر واکنش معامله‌گران

پژوهشگران دانشگاه اقتصاد و مالیه جیانگشی چین به بررسی تاثیر واکنش معامله‌گران فرهنگ‌های مختلف بر بازار سهام و کووید-۱۹ پرداختند. روش: در این پژوهشی تحلیل ثانوی، داده های روزانه مربوط…

ادامه خواندن بازار سهام و کووید-۱۹: تاثیر فرهنگ بر واکنش معامله‌گران