تائوپاتی (تخریب پروتئین تائو) و تخریب اعصاب: نقش استرس

تائوپاتی (تخریب پروتئین تائو) و تخریب اعصاب: نقش استرس

Spread the love

پژوهشگران دانشگاه تگزاس ایالات متحده امریکا در پژوهشی مروری به بررسی نقش محتمل استرس در تائوپاتی (تخریب پروتئین تائو) در ساختارهای عصبی و بروز بیماری های تباهنده عصبی (نورودژنراتیو) پرداختند.

اهم یافته‌های این پژوهش عبارتند از:

 1. ویژگی مشترک بیماری‌های نورودژنراتیو (تباهنده دستگاه عصبی) فقدان غیرقابل بازگشت و پیش‌رونده ساختار و کارکرد نورونی است.
 2. یکی از مهمترین تغییرات در بیماری‌های نورودژنراتیو، انباشت و رسوب آسیب‌شناختی برخی پروتیئن‌ها است.
 3. بیماری آلزایمر بعنوان نمونه‌ای خاص از نظر آسیب‌شناختی بعنوان وضعیت تشکیل پلاک‌های آمیلوئید و کلاف‌های هایپرفسفریله شده پروتیئن تائو (تائوپاتی) شناخته می‌شود.
 4. استرس عامل مهمی در بروز بیماری های نورودژنراتیو بویژه آلزایمر شناخته می شود.
 5. استرس مزمن منجر به کاهش توان دستگاه اعصاب برای کاهش تجمع پروتئین‌های تخریب شده و ضعف پاکسازی آنها از دستگاه اعصاب مرکزی می‌شود.
 6. استرس مزمن منجر به فعال‌سازی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق کلیه (HPA) و افزایش ترشح گلوکوکورتیکوئیدها می‌شود. این امر خود عامل مهمی برای تغییر روندهای سالم سلولی و فیزولوژیک هستند.
 7. پروتئین‌های تائو نقش مهمی در انتقال عصبی، رشد عصبی، علامت دهی مولکولی، پلیمریزه شدن مولکولی درون و بین سلولی، کنترل پویای میتوکندری و حتی کنترل تجلی ژن‌ها هستند.
 8. تائوپاتی (تخریب پروتئین تائو) بدلیل چسبیدن بیش از حد فسفر به آن، منجر به بروز بیماری‌های نورودژنراتیو می‌شود که شاید مهمترین آنها آلزایمر است.
 9. آزمایش‌های متعدد در مدل‌های حیوانی و مقایسه با مدل‌های انسانی نشان داده‌اند استرس مزمن عامل مهمی در تائوپاتی (تخریب پروتئین تائو) در پستانداران و انسان است.
 10. هورمون‌های گلوکوکورتیکوئیدی مترشحه حین استرس مزمن نقش مهمی در افزایش تائوپاتی (تخریب پروتئین تائو) دارند.
 11. با اصلاح سبک زندگی و کاربرد سبک‌های درست مقابله با استرس (مهارت‌های زندگی) می‌توان میزان استرس‌های مزمن و در نتیجه تائوپاتی (تخریب پروتئین تائو) را در ادامه زندگی در مراحل سالمندی کاهش داد.

 

Tauopathy and neurodegeneration: A role for stress

Abstract

Neurodegenerative diseases are characterized by an irreversible and progressive loss of neuronal structure and function. While many alterations to normal cellular processes occur during neurodegeneration, a pathological accumulation of aggregated proteins constitutes a hallmark of several neurodegenerative disorders.

Alzheimer’s disease, specifically, is pathologically defined by the formation of amyloid plaques and tangles of hyperphosphorylated tau protein. Stress has emerged as an important factor in the development and progression of neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s. Very little is known, however, regarding the effects of stress on the mechanisms controlling abnormal protein aggregation and clearance.

Chronic stress activates the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, causing an excessive secretion of glucocorticoids that are capable of impacting diverse physiological and cellular processes.

The present review focuses on the influence of stress on a key feature of Alzheimer’s disease pathology, emphasizing the relationship between tau phosphorylation and accumulation and its connection to HPA axis dysfunction.

Keywords

Stress, Neurodegeneration, HPA axis, Alzheimer’s disease, Tau, Hyperphosphorylation

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 👇🏻(further reading)👇🏻

https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2018.08.009

 

👇🏻در صورت تمایل می‌توانید مطالب مرتبط را در سایت مطالعه فرمایید👇🏻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدیدها: 20

دیدگاهتان را بنویسید