تنوع فرهنگی و اجتماعی به افزایش صمیمیت در تعاملات اجتماعی کمک می‌کند

تنوع فرهنگی و اجتماعی به افزایش صمیمیت در تعاملات اجتماعی کمک می‌کند

Spread the love

پژوهشگران دانشگاه تورونتو کانادا در پژوهشی که به تازگی منتشر شده است به بررسی تاثیر میزان شباهت‌های درون‌گروهی و تجربه تنوع فرهنگی و اجتماعی بر ارتباطات اجتماعی و تعاملات بین‌فردی پرداختند.

🔬در این پژوهش ۱۰۶ داوطلب شرکت نمودند و فعالیت دستگاه اعصاب سمپاتیک (SNS) و انطباق فیزیولوژیک آنها از طریق ECG و ICG و PPG و EDA سنجیده شد. همچنین رفتارهای پیوندجویانه، آغازگری دوستی، و شروع تعاملات اجتماعی افراد در موقعیت‌های محتلف سنجیده شد.

نتایج نشان دادند:

  1. افرادی که تجارب ناهمگونی اجتماعی را در خرده گروه های فرهنگی و اجتماعی خود تجربه می کنند، به میزان بیشتری از نظر فیزیولوژیک می توانند با دوستان خود همگامی و انطباق داشته باشند.
  2. افرادی که در گروه‌های فرهنگی و اجتماعی خود تنوع فرهنیگ و اجتماعی بیشتری دارند، سازگاری و انطابق فیزیولوژیک بیشتری با همسرانشان دارند.
  3. افرادی که تجربه تنوع فرهنگی و اجتماعی بیشتری دارند، تمایل بیشتری به برقراری تعاملات اجتماعی و پیوندهای دوستانه دارند.
  4. افرادی که تنوع فرهنگی و اجتماعی کمی را تجربه کرده اند، برای دوستی و برقراری پیوند اجتماعی پیشگام نمی شوند.
  5. افرادی که تنوع فرهنگی و اجتماعی کمی را تجربه کرده اند، از نظر فیزیولوژیک در انطابق با همسران خود و نیز دیگران در محیط‌های اجتماعی دچار مشکل هستند.

 

👈🏻👨‍👩‍👧‍👦      پیشنهاد روانی-اجتماعی: لازم است برای کاهش خشونت و افزایش ارتباطات صمیمانه و گرم اجتماعی، بر تجارب بین (خرده)فرهنگی تاکید نمود تا افراد بتوانند صمیمیت بیشتری با دیگران داشته و تنش‌ها در سطح تعاملات اجتماعی کمتر شود.

👈🏻🏢   پیشنهاد سازمانی: برای افزایش بهره‌وری و رفتارشهروندی سازمانی، لازم است تعاملات مداوم حضوری بین کارکنان واحدهای مختلف سازمانی، بویژه در نقاط جغرافیایی مختلف صورت پذیرد تا ضمن تقویت فرهنگ سازمانی، بتوان تعاملات رسمی و غیررسمی سازمانی را تقویت نمود.

 

Intergroup dissimilarity predicts physiological synchrony and affiliation in intergroup interaction

Abstract

Interpersonal similarity attracts. In intergroup contexts, however, similarity between groups potentiates bias. The current study examined whether intergroup similarity versus dissimilarity engenders cross-group friendship formation. We used an essay-writing paradigm to manipulate perceived intergroup similarity or dissimilarity between the ethnic groups of participants prior to a dyadic interaction that involved a competitive party game. During the interaction, we continuously recorded physiological and behavioral responses from both participants. We used the physiological responses to derive a measure of physiological synchrony: the mutual activation of partners’ sympathetic nervous systems. People primed with dissimilarity, not similarity, experienced physiological synchrony with their partner. Moreover, the partners of people primed with dissimilarity acted more affiliative than the partners of people primed with similarity, which in turn predicted friendship initiation by participants. We discuss the seemingly counter-intuitive value of emphasizing differences between groups to foster positive intergroup relations.

Keywords

Intergroup similarity; Cross-group friendship; Social interactions; Physiological synchrony; Sympathetic nervous system.

 

لینک منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 👇🏻(further reading)👇🏻
https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.08.001

 

✅(در صورت جذابیت و علاقمندی به موضوع، مطلب را برای دیگران نیز بازنشر فرمایید).

📢کانال تلگرام
🍃🌹🌸💐🌸🌹🍃
https://t.me/DrAmirMohammadShahsavarani

بازدیدها: 102

دیدگاهتان را بنویسید